Będzie głosowanie internetowe

Pierwotny projekt regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Żuromin nie przewidywał głosowania internetowego. Na sesji Rady Miejskiej w Żurominie Burmistrz zgłosiła jednak autopoprawkę. Dotyczyła ona umożliwienia mieszkańcom oddawania głosów poprzez głosowanie internetowe. Propozycja została przyjęta przez radnych jednogłośnie. Co jeszcze zmieni się w budżecie obywatelskim?

Głosowanie internetowe

Zgodnie ze zmianami regulaminu budżetu obywatelskiego, głosowanie drogą elektroniczną odbywać się będzie z wykorzystaniem platformy do głosowania. Możliwość oddania głosu w formie tradycyjnej pozostała. Ograniczone zostały za to punkty głosowania. Teraz nie oddamy już głosu w Żuromińskim Centrum Kultury. W związku z tym, jedynym punktem głosowania pozostaje Urząd Gminy i Miasta Żuromin.

Czytaj też: Kiedy budżet obywatelski?

Terminy

W tym roku terminy poszczególnych etapów procedury konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego wyglądają następująco:

  • zgłaszanie zadań do budżetu obywatelskiego do 17 września;
  • weryfikacja zgłoszonych zadań do 8 października;
  • głosowanie do 22 października
  • ogłoszenie wyników do 8 listopada.

Do regulaminu radni wprowadzili jeszcze jeden zapis. Wskazuje on, że zgłoszone zadanie powinno być ogólnodostępne dla mieszkańców Gminy i Miasta Żuromin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *