(Bez)Nadzieja małej gminy

Odbyły się już dwa webinaria w ramach projektu „(Bez)Nadzieja małej gminy” realizowanego przez Sieć Obywatelską. Pierwsze dotyczyło jawności, a drugie poruszało tematykę nadzoru nad działaniem gminy.

Jak już informowałem na swoim fanpage, zostałem zakwalifikowany do tego projektu. Znalazłem się w grupie 111 osób z całej Polski, którą tworzą radni, sołtysi i aktywiści obywatelscy z małych gmin. Potencjał, jaki wyzwolił się z utworzonej grupy jest niesamowity. Codzienna wymiana doświadczeń między nami, to ogromne wsparcie dla każdego z uczestników. Tak więc obok głównego celu projektu, czyli kursów i poszerzania wiedzy, toczy się bardzo aktywna interakcja.

Podaję dalej

Postanowiłem, że część informacji przekazywanych w ramach kursów, w których biorę udział, będę podawał dalej. Może komuś się przyda. Poza tym zawsze lubiłem dokładać swoją cegiełkę do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Tak więc na blogu będę też pisał o tym, co ciekawego dzieje się w projekcie “(Bez)Nadzieja małej gminie”.

O jawności

Pierwszy kurs, który się odbył – „O jawności”, to temat rzeka. Więc… skrócę go do poniższego filmu.

Nadzór nad działaniem gminy. Rola wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej

Druga tematyka kursu znakomicie korespondowała z niedawnym unieważnieniem Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin, o który pisałem na blogu. Dotyczyła ona nadzoru nad działaniem gminy – roli wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zgodnie z Konstytucją, działalność samorządu podlega nadzorowi właśnie tych instytucji. Przy czym nadzór ten należy rozumiem z punktu widzenia legalności, a nie celowości. Oznacza to, że rozstrzygnięcia organów nadzoru dotyczą niwelowania nieprawidłowości, a nie wskazywania kierunków działania. Od tego są inne służby państwowe.

Tak więc nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków prowadzi wojewoda. Regionalna Izba Obrachunkowa sprawuje zaś nadzór w zakresie spraw finansowych oraz dokonuje kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych.

Więcej o instytucjach nadzoru:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.