Biznes na centralnym ogrzewaniu

Żuromińskie Zakłady Komunalne w 2021 roku na centralnym ogrzewaniu zarobiły 190 tysięcy złotych. Między innymi dzięki temu ich zysk netto wyniósł 297 tysięcy złotych.

Objaśnienie do rachunku zysków i strat

Oto fragment z Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2021:

Zysk na fundusz zapasowy

Burmistrz, jako Zgromadzenie Wspólników, 250 tysięcy zysku z 2021 roku ulokowała w funduszu zapasowym Spółki. Resztę przeznaczyła na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Polityka Gminnej Spółki jest taka, że w ciągu pół roku podniesiono mieszkańcom stawki ciepła.

Nie wyobrażam sobie, żeby z tego powodu w 2022 roku ŻZK znowu zarobiły na mieszkańcach.

Zgromadzony fundusz zapasowy, w tak trudnych czasach związanych z ogrzewaniem, powinien zostać wykorzystany na pokrycie ewentualnych tegorocznych strat w ŻZK.

Czytaj też: Ciepło o ponad 200% do góry

Liczba komentarzy: 3

  1. Czy nie jest przypadkiem tak, że celem podstawowym spółek komunalnych jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców działając na zasadzie użyteczności publicznej a nie na zasadzie maksymalizacji zysku?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.