Bloki przy ul. Malinowej uratowane

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił decyzję, którą Wojewoda unieważnił pozwolenie na budowę budynków wielorodzinnych przy ul. Malinowej w Żurominie.

Prawo naruszone, ale nie rażąco

Po rozpatrzeniu odwołania złożonego przez inwestora, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że pozwolenie na budowę było wydane ze złamaniem części zapisów planu zagospodarowania przestrzennego. Niemniej, zdaniem GINB naruszenie prawa nie miało charakteru rażącego.

Skutki decyzji GINB

Decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest ostateczna. Oznacza to, że w tym momencie inwestor dysponuje pozwoleniem na budowę. Od decyzji GINB strony mają możliwość zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Blok na Zamojskiego

W przypadku bloku na ul. Zamojskiego, inwestor również odwołał się od decyzji wojewody unieważniającej pozwolenie na budowę. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował, że wypowie się w tej sprawie do 13 stycznia 2023 roku.

Liczba komentarzy: 3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *