Budżet obywatelski obroniony

Radni Rady Miejskiej w Żurominie nie zgodzili się na likwidację budżetu obywatelskiego. Inicjatywa, z którą wyszła Burmistrz, została odrzucona. Budżet obywatelski obroniony.

Nieprawdziwe uzasadnienie

Burmistrz swój pomysł, aby radni uchylili uchwałę o budżecie obywatelskim, próbowała uzasadniać nieprawdziwym argumentem. Wskazywała, że środki finansowe po likwidacji budżetu obywatelskiego będą mogły stanowić wkład własny do inwestycji: Naprawa i wymiana nawierzchni boisk wraz z modernizacją oświetlenia kompleksu sportowego – “Moje boisko Orlik 2012”. W przeciwnym wypadku inwestycji nie będzie. Będąc na sesji i słysząc te uzasadnienie, przecierałem oczy ze zdumienia. Przecież na wcześniejszej sesji radni zabezpieczyli już pieniądze na realizację tej inwestycji. Zrobili to zresztą na wniosek Burmistrz.

Czytaj też: Podsumowanie majowej sesji

Dowód w sprawie

Wyciąg z uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin podjętej 26 maja 2022 obalający argument Burmistrz. Dowód, że na modernizację kompleksu sportowego “Moje boisko Orlik 2012” radni zabezpieczyli 700 tys zł.

Czytaj też: Modernizacja żuromińskiego Orlika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.