Burmistrz bez wotum zaufania i absolutorium

Radni najpierw nie udzielili Burmistrz wotum zaufania, a potem podjęli uchwałę w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin za rok 2021.

Brak wotum zaufania

Radni rozpatrzyli przygotowany przez Burmistrz raport o stanie Gminy i Miasta Żuromin. W efekcie 12 radnych nie udzieliło Burmistrz wotum zaufania, a dwóch radnych było przeciwnego zdania.

Czytaj też: Debata nad stanem Gminy i Miasta Żuromin

Brak absolutorium

Radni na sesji ocenili też, czy Burmistrz prawidłowo zrealizowała budżet. Efektem było nieudzielenie absolutorium. Wyniki głosowania: “za” – 12, “przeciw” – 0, “wstrzymujących” – 2.

Czytaj też: Jak wykonany został budżet za 2021 rok

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *