Burmistrz bez wotum zaufania

Burmistrz nie otrzymała od Rady Miejskiej wotum zaufania. W ten sposób wyrażone zostało stanowisko radnych dotyczące oceny działalności Burmistrz za 2020 rok. Głosowanie w tej sprawie poprzedziła debata nad raportem o stanie Gminy i Miasta Żuromin.

Głosowanie nad wotum zaufania

W głosowaniu nad uchwałą o udzieleniu Burmistrz wotum zaufania, “za” był jeden radny, “przeciw” czterech radnych i ośmiu wstrzymało się od głosu. Uchwała więc nie została podjęta, co jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania.

Debata nad raportem

W debacie nad raportem o stanie Gminy i Miasta Żuromin ze strony radnych padło wiele pytań. Radni pytali między innymi o realizację przyjętych przez nich polityk, o lokalnych przedsiębiorców i o funkcjonowanie spółdzielni socjalnej. Nie zabrakło tematów dotyczących wydatków na promocję, na inwestycje. Poruszono kwestię współpracy z komisją rewizyjną. Radni chcieli też wiedzieć, dlaczego w raporcie zabrakło informacji o budowie oczyszczalni ścieków. Pojawił się również temat zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Sama debata trwała ponad dwie godziny.

Czytaj też: Raport o stanie Gminy i Miasta Żuromin

Absolutorium

W głosowaniu nad udzieleniem Burmistrz absolutorium 10 radnych było “za”, a trzech radnych wstrzymało się od głosu. Oznacza to, że Rada dokonała pozytywnej oceny finansowej wykonania budżetu za 2020 rok.

Czytaj też: Budżet za 2020 rok nie został zrealizowany w całości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *