Co wolno wojewodzie – czyli Urząd bez umowy

Co wolno wojewodzie – czyli Urząd bez umowy

Najpierw jedna z komisji Rady Miejskiej w Żurominie odkryła dzikie wysypisko zlokalizowane na działce gminnej. Potem, podczas ostatniej sesji, okazało się, że Urząd Gminy i Miasta Żuromin nie miał umowy na odbiór odpadów komunalnych. Nie przeszkadzało to jednak, aby takich umów Urząd wymagał od przedsiębiorców.