Będzie głosowanie internetowe

Będzie głosowanie internetowe

Pierwotny projekt regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Żuromin nie przewidywał głosowania internetowego. Na sesji Rady Miejskiej w Żurominie Burmistrz zgłosiła jednak autopoprawkę. Dotyczyła ona umożliwienia mieszkańcom oddawania głosów poprzez głosowanie internetowe. Propozycja została przyjęta przez radnych jednogłośnie. Co jeszcze zmieni się w budżecie obywatelskim?

Będą konsultacje społeczne w sprawie ul. Lidzbarskiej i Warszawskiej

Będą konsultacje społeczne w sprawie ul. Lidzbarskiej i Warszawskiej

Wystąpiłem do Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin, a także radnych – Haliny Jarzynki i Czarka Ossowskiego z wnioskiem o rozważenie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie koncepcji przebudowy ulic: Lidzbarska i Warszawska w Żurominie. Na ostatniej sesji radna odniosła się do sprawy.