Czy będzie 40% podwyżki?

Czy mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych znowu dostaną po kieszeni? Żuromińskie Zakłady Komunalne planują kolejną podwyżkę. Tym razem chodzi o koszty zarządu.

Koszty zarządu

Spółka Gminna, nad którą nadzór właścicielski sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin, chce podnieść koszty zarządu nieruchomością wspólną. Mają one wzrosnąć z 2,5 zł do 3,5 zł za metr kwadratowy.

Zgodnie z ustawą, na koszty te składają się w szczególności:

  • wydatki na remonty i bieżącą konserwację;
  • opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę;
  • ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;
  • wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
  • wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

To kolejna podwyżka

Przypomnę, że w ostatnim roku Żuromińskie Zakłady Komunalne dokonały już podwyżki za ciepłą wodę i centralne ogrzewanie. Jak wyglądają wyliczenia i ekonomiczne analizy potwierdzające wzrost o 40% kosztów zarządu nieruchomością wspólną? Mam nadzieję, że wspólnoty otrzymają rzetelne wyjaśnienie. Na papierze.

Czytaj też: Podwyżka wprowadzona tylnymi drzwiami

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *