Dobrej wiedzy nigdy dość

Szykuje się mocne wydarzenie! Wezmę udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym. Przez 3 dni odbędzie się ponad 150 debat z udziałem wielu znakomitych ekspertów. Czeka mnie niezły zastrzyk zarówno wiedzy, jak i inspiracji.

Agenda Kongresu

Spośród sesji przewidzianych w agendzie Kongresu, znalazłem szczególnie interesujące mnie obszary dotyczące samorządu. Choć wybór nie był łatwy, także ze względów organizacyjnych. Oto tematy, na które postawiłem (opis przygotowany przez Europejski Kongres Gospodarczy).

Fit for 55

Pakiet, który ma zmienić Europę. Bezpieczeństwo energetyczne przez wszystkim – jak nowa sytuacja w Europie wpłynie na realizację założeń Fit for 55. Dostępna energia, stabilne źródła, akceptowalne ceny – jak to osiągnąć? Unijny cel – dyrektywa o odnawialnych źródłach energii. Opodatkowanie energii po nowemu. Zmiany w systemie EU ETS. Wpływ planowanych rozwiązań prawnych na europejską gospodarkę, kluczowe branże, konkurencyjność.

Odnawialne źródła energii

Przyszłościowe kierunki i technologie. Trendy w Polsce, w Europie, na świecie. Regulacje. Korzyści społeczne, gospodarcze, ekonomiczne. Czas umów PPA. Kto będzie aktywnym inwestorem? Przemysł z własną zieloną energią. Jak rozwój generacji wiatrowej na morzu zmieni polską scenę OZE i cały sektor energii?

Zielona transformacja energetyki

Nowa sytuacja w Europie – jej wpływ na tempo, zakres, kierunki transformacji sektora energii i paliw. Po pierwsze – bezpieczeństwo – jakich zmian wymaga Polityka energetyczna państwa i strategia zaopatrzenia w paliwa i surowce? Jak zapewnić stabilność systemu, ograniczając import węgla i gazu z Rosji? Polski miks energii i inwestycje – czas na rewizję? Małe reaktory jądrowe (SMR) – potencjał, czas, dostępność. Przyspieszenie w energetyce odnawialnej. Miejsce gazu w polskiej energetyce w nowych realiach – skąd, ile, w jakiej cenie. Rynek mocy do zmiany?

Smart city i Społeczeństwo 5.0

Smart city a zmiany klimatyczne. Miasto odporne, zielone, inteligentne: dostępne rozwiązania. Zarządzanie energią w miastach – dobre i złe przykłady. Stan elektronizacji usług publicznych. Jak przekonać ludzi do bycia smart? Współpraca samorządów z partnerami prywatnymi. Society 5.0 jako sposób na stagnację i odpowiedź na wyzwania cyfrowego świata. Rozwiązania technologiczne dla realizacji tej idei (5G, chmura) i orientacja na człowieka.

Zielone miasto

Zmiany w zarządzaniu miastem, zagospodarowaniu przestrzennym i projektowaniu wywołane przez Zielony Ład. Miasta na drodze do zeroemisyjności – wybrane projekty i programy. Wyzwania dla systemów komunikacji. Co oznacza smartcity 3.0? Jak rewitalizować miasta, by były zielone. Przyroda w mieście – jaka to wartość? Ewolucja oczekiwań mieszkańców co do jakości życia. Miasto odporne na zmiany klimatu.

Samorząd i biznes

Kierunek zmian prawnych określających ramy działania samorządu terytorialnego. Zasada subsydiarności: ile samorządu, ile władzy centralnej? Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Obciążenia związane ze wsparciem dla uchodźców z Ukrainy – współpraca z administracją centralną i biznesem. Nowe regulacje na szczeblu krajowym i unijnym – ich wpływ na możliwości skutecznego działania JST i realizacji potrzeb mieszkańców. Zakres zadań, koszty, możliwości inwestycyjne.

Inwestycje w miastach i samorządach

W co inwestują polskie miasta w popandemicznych realiach? Inwestycje odkładane i zamrażane – przyczyny. Oczekiwania społeczne: inwestycje a jakość życia. Infrastruktura mobilności i tabor transportu publicznego. Zielone inwestycje – miasta odporne na zmiany klimatu. Nie tylko beton – inwestycje w kapitał ludzki, naukę i kulturę. Możliwości i ograniczenia finansowe: środki własne, programy UE w nowej perspektywie, fundusze i programy krajowe, kredytowanie i inne mechanizmy rynku finansowego. Pakietowe PPP.

Samorządy w nowych realiach

Kierunek zmian prawnych określających ramy działania samorządu terytorialnego. Zasada subsydiarności: ile samorządu, ile władzy centralnej? Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Obciążenia związane ze wsparciem dla uchodźców z Ukrainy – współpraca z administracją centralną i biznesem. Nowe regulacje na szczeblu krajowym i unijnym – ich wpływ na możliwości skutecznego działania JST i realizacji potrzeb mieszkańców. Zakres zadań, koszty, możliwości inwestycyjne.

Nowe wyzwania w walce miast ze smogiem

Które miasta są najbardziej zaawansowane w walce ze smogiem. Jakie metody stosują samorządowcy w zwalczaniu zanieczyszczenia powietrza. Kto najszybciej wymienia piece, kto inwestuje w zeroemisyjny transport publiczny, a kto największą wagę przywiązuje do akcji informacyjnych i edukacyjnych. Czy spadek dochodów JST spowolni te działania. Jak wzrost cen gazu wpłynie na wymianę kopciuchów? Jakie nowe rozwiązania w walce ze smogiem trzeba wprowadzić wobec zmian cen energii? W których miastach mieszkańcom smog przeszkadza najbardziej, a w których w mniejszym stopniu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.