Dodatkowa podwyżka za ciepłą wodę ominęła Burmistrz

Zostałem poinformowany na piśmie przez Żuromińskie Zakłady Komunalne, że współczynnik podgrzania wody został podniesiony wszystkim mieszkańcom. To jednak nieprawda! Dodatkowa podwyżka za ciepłą wodę nie objęła wspólnoty mieszkaniowej, w której mieści się mieszkanie Burmistrz.

Równi i równiejsi

Wziąłem udział w Komisji na której doszło do spotkania Burmistrz, Prezesa i niezadowolonych mieszkańców Żuromina. Poinformowałem Burmistrz, że jej Prezes okłamuje mieszkańców. Podał nieprawdę, pisząc:

Obecnie aktualna wartość współczynnika stosowana do wyliczenia opłat za podgrzanie 1m3 ciepłej wody użytkowej dla wszystkich odbiorców nie posiadających instalacji przekazujących ciepła za pośrednictwem wymienników ciepła wynosi 0,6 GJ /m3.

Burmistrz powinna o tym doskonale wiedzieć, że nie wszyscy mieszkańcy zostali potraktowani jednakowo. Bo to właśnie w przypadku wspólnoty mieszkaniowej Burmistrz, Gminna Spółka nie podniosła współczynnika. Tym samym Burmistrz, inaczej niż inni mieszkańcy, do rachunku za wodę nie ma doliczanych dodatkowych kosztów. Inny przykład nierównego potraktowania wspólnot wskazał też radny Piotr Lewiński. Spółka Gminna, za którą odpowiada Burmistrz stosuje niejasne zasady i dzieli mieszkańców.

Czytaj też: Podwyżka wprowadzona tylnymi drzwiami

Pycha kroczy przed upadkiem

Od samego początku spotkania przecierałem oczy ze zdumienia. Burmistrz postawiła siebie w roli jedynie organizatora. Tu Prezes, tu mieszkańcy – rozmawiajcie. Jednak to Burmistrz reprezentuje mieszkańców we władzach Spółki. To od Burmistrz oczekujemy decyzji. Mieszkańcom zaś przez kolejne minuty fundowano na zmianę emocje zażenowania i bezsilności. Bo władza wie lepiej. Mieszkańcy muszą dopłacać ponad 60% do ubytków ciepłej wody, bo zamontowali sobie niewłaściwe wodomierze! Współczynnik podgrzania wody został podniesiony, bo Spółka nie może być stratna! Dowodu legalizacji wodomierza głównego mieszkańcy nie otrzymają, bo muszą wystąpić do producenta! To tylko niektóre z przykładów. Na koniec radny Andrzej Staroń wyraził oczekiwanie, że Burmistrz odniesie się jednak do problemów mieszkańców i poinformuje o tym zarówno Radę Miejską, jak i samych zainteresowanych.

Czytaj też: Zaproszenie dla mieszkańców

Wycofanie aneksów

Aby wyjść z twarzą, Burmistrz powinna nakazać Prezesowi wycofanie aneksów z podwyżkami na podgrzanie wody. Wskaźniki podgrzania powinny zostać przywrócone do pierwotnego poziomu. Zwiększenie kosztów dla mieszkańców powinno uwzględniać tylko podwyżkę wynikającą z czerwcowej zmiany taryfy.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *