Energia zamiast smrodu

Uciążliwości zapachowe dotyczące rolnictwa są jednym z głównych problemów społecznych w Gminie i Mieście Żuromin. Właśnie pojawia się szansa na ich częściowe rozwiązanie.

Samorząd nieskuteczny

Do niwelowania odorowych skutków produkcji zwierzęcej przyczynić mogłyby się biogazownie rolnicze. Od blisko 3 lat Urząd Gminy i Miasta Żuromin „próbuje” stworzyć planistyczne warunki do ich budowania. Dla mnie ta zwłoka jest raczej dowodem na udawanie działania. Jednak rozwiązanie być może przyjdzie z góry.

Czytaj też: Biogazownie w Gminie i Mieście Żuromin

Projekt ustawy w konsultacjach

Do konsultacji publicznych trafił właśnie projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych. Zaproponowane w dokumencie rozwiązania mają ułatwić budowę instalacji wykorzystującej biomasę do produkcji energii.

Plany zagospodarowania

Projekt ustawy zakłada, że biogazownie będzie można lokalizować tam, gdzie plan miejscowy przewiduje możliwość lokalizacji zabudowy związanej z rolnictwem lub produkcji. Jedynym ograniczeniem może być ustalenie planu zakazujące lokalizacji takich instalacji oraz gdy powierzchnia gruntów rolnych pod biogazownię jest większa, niż 1 ha.

Czytaj też: Moje uwagi do projektu zmiany studium

Zgłaszanie uwag

Uwagi do projektu ustawy można zgłaszać drogą elektroniczną na adres biogaz@minrol.gov.pl do 14 kwietnia br. Projekt wraz z uzasadnieniem dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *