Innowacyjny Samorząd 2021

Rozstrzygnięto konkurs „Innowacyjny Samorząd 2021” przygotowany przez Serwis Samorządowy PAP. 226 samorządów zgłosiło 369 projektów. Wśród nich wiele nowatorskich i kreatywnych rozwiązań dla mieszkańców. Przybliżę Wam chociaż kilka z nich. Oto mój subiektywny wybór.

Mała retencja w Podkowie Leśnej

II miejsce w kategorii gmin miejskich zdobyła Podkowa Leśna, która zgłosiła do konkursu projekt małej retencji. Samorząd przygotował różne rozwiązania na zagospodarowanie wód opadowych. W mieście zastosowano między innymi podziemne zbiorniki, czy skrzynki rozsączające. Takie podejście do projektowania przestrzeni miejskiej przyczynia się do niwelowania negatywnych następstw zmian klimatu. O projekcie małej retencji w Podkowie Leśnej pisze na swoim blogu Artur Tusiński – Burmistrz Miasta. Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu żuromińskiego projektu „Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Żuromin”. Znalazł się on na drugim miejscu w kraju podczas oceny w ramach programu „Miasto z Klimatem – zielono-niebieska infrastruktura”. Nie pojawił się niestety w budżecie Gminy i Miasta Żuromin.

Budżet partycypacyjny Dąbrowy Górniczej

Dialog zamiast rywalizacji – pod tym hasłem samorząd wraz z mieszkańcami realizuje ideę budżetu obywatelskiego. W pierwszej kolejności za pośrednictwem ankiet dokonuje się diagnozy każdej dzielnicy miasta. Potem mieszkańcy mogą przedstawiać własne pomysły. Następnie w ramach warsztatów mieszkańcy starają się budować kompromis i tworzyć priorytety dla poszczególnych rejonów Dąbrowy Górniczej. Pomysł, to próba przełamania podejścia do budżetu obywatelskiego na zasadzie plebiscytu. W konkursie „Innowacyjny Samorząd 2021” zajął on I miejsce w kategorii gmin miejskich.

Lubelska platforma „Stawiamy na zawodowców”

W kategorii dużych miast najbardziej innowacyjnym samorządem został Lublin. Samorząd przygotował narzędzie, które pozwala na współpracę między uczniami szkół kształcenia zawodowego, a pracodawcami. W związku z tym, platforma „Stawiamy na zawodowców” doskonale wspiera lokalny rynek pracy. Pozwala na komunikację między lubelskimi pracodawcami a potencjalnymi pracownikami. Niewątpliwie ułatwia to proces rekrutacji. Portal kategoryzuje treści dotyczące szkół, pracodawców, ogłoszeń, zawodów, kształcenia w zawodzie, rynku pracy, wsparcia urzędu, czy projektów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.