Jak Burmistrz ocenia naszą Gminę?

Burmistrz przedłożyła radnym do głosowania przygotowaną przez nią Strategię Rozwoju Gminy i Miasta Żuromin do 2030 roku. Przy tej okazji dokonała oceny naszej Gminy.

Diagnoza

Przygotowanie Strategii Rozwoju Burmistrz poprzedziła przeprowadzeniem diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Oto, do jakich wniosków doszła po blisko 9 latach swoich rządów.

Sfera społeczna

Burmistrz uznała, że w sferze społecznej mocną stroną jest między innymi dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej, funkcjonowanie Straży Miejskiej i bogata oferta sportowa. Jako szansę upatruje chociażby poprawę sytuacji materialnej mieszkańców. Zagrożeniem jest za to starzenie się społeczeństwa.

Sfera gospodarcza

W sferze gospodarczej Burmistrz za mocą stronę uznała między innymi posiadanie dużego przedsiębiorstwa (nie podała jakiego) i możliwość podejmowania działań w kontekście atrakcyjności przyrodniczo-krajobrazowej. Wskazuje też na wzrastającą liczbę osób pracujących i spadek bezrobocia długotrwałego. Szansę Burmistrz upatruje w możliwości rozwoju energii geotermalnej do celów ciepłowniczych.

Sfera przestrzenna

Z jednej strony jako atut Burmistrz podaje wykształconą sieć dróg publicznych. Jednocześnie, jako minus wskazuje na nieodpowiednią jakość sieci dróg publicznych. Mocną stroną dla Burmistrz jest też dobry stan wód podziemnych. Zarazem słabość stanowi zły stan wód powierzchniowych. Według Burmistrz zagrożeniami w sferze przyrodniczej są: występowania zagrożenia powodziowego i występowanie terenów zagrożonych osuwiskami.

Czytaj też: Chwila szczerości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *