Jeden z Prezesów do zwolnienia?

Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników Żuromińskich Zakładów Komunalnych reprezentowane jednoosobowo przez Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin dokonało zmian w Regulaminie Zarządu Spółki ŻZK. Czy szykują się rewolucyjne decyzje personalne? Czy będą zwolnienia?

Władza dla jednego Prezesa

W Regulaminie pojawiły się zapisy otwierające furtkę do stworzenia jednoosobowego Zarządu Spółki. Obecnie Zarząd tworzą Prezes i Vice-Prezes. Czy któryś z dwójki członków Zarządu – Piotr Kosiński lub Wojciech Kwieciński – pożegna się ze swoim stanowiskiem?

Fikcyjna zmiana?

Czy przymiarka do reorganizacji składu Zarządu, to szukanie oszczędności na pensji jednego z prezesów (ponad 160 tysięcy zł rocznie)? A może ludzie z Zarządu ŻZK po prostu boją się brać na siebie odpowiedzialność? Może to tylko pozorna zmiana? Fikcja? Może Zarząd Spółki zatrudni sobie w miejsce jednego z prezesów prokurenta?

Wyjaśnienia dla mieszkańców

Nie znam uzasadnienia Uchwały, na podstawie której dokonano zmian w Regulaminie. Czy obecna formuła dwóch członków Zarządu nie sprawdziła się zdaniem Burmistrz? Zarówno Prezesi Spółki, jak i Burmistrz – często podkreślają, że przez Zarządem wiele wyzwań, w tym strategiczne – budowa oczyszczalni. Czy więc okrojenie składu organu odpowiedzialnego za zarządzanie Żuromińskimi Zakładami Komunalnymi usprawni pracę? Bez względu na to, czy do zmian personalnych dojdzie – my, jako mieszkańcy, a zarazem właściciele Gminnej Spółki powinniśmy znać motywy zmian Regulaminu Zarządu instytucji publicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.