Mazowsze dla Gminy i Miasta Żuromin

Władze Mazowsza uruchomiły kilkanaście programów wsparcia. To duża szansa dla Gminy i Miasta Żuromin. Żuromiński samorząd będzie mógł pozyskać dodatkowe środki na realizację zadań dla mieszkańców.

Środki na rozwój

Czy Urząd Gminy i Miasta Żuromin skorzysta z szansy na rozwój? Ile wniosków złoży Burmistrz i na jakie zadania? Być może na najbliższej marcowej sesji radni i mieszkańcy zostaną o tym poinformowani.

Czytaj też: Zdrowie kobiet w powiecie żuromińskim

Programy wsparcia

O to w skrócie, czego dotyczą uruchomione przez samorząd Mazowsza programy dotacji, po które Gmina i Miasto Żuromin może sięgnąć.

Mazowsze dla równomiernego rozwoju

Wsparcie dedykowane jest na rozwój infrastruktury technicznej. Program dotyczy szczególnie tych samorządów, które mają ograniczone szanse pozyskania środków na realizację pilnych potrzeb mieszkańców.

Mazowsze dla sportu

Samorząd może pozyskać dofinansowanie na budowę, przebudowę, modernizację i remont obiektów sportowych.

Mazowsze dla klimatu

Program ten dotyczy między innymi rewitalizacji parków i terenów zielonych, tworzenie ogrodów deszczowych, tężni solankowych. Środki można też przeznaczyć na energooszczędne oświetlenie zewnętrzne.

Mazowsze dla czystego powietrza

Dofinansowanie może być przeznaczone między innymi na zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy w walce z niską emisją, akcje edukacyjno-informacyjne, ale także na przykład na czyszczenie ulic na mokro.

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych

Program skierowany jest na realizację zadań w zakresie świetlic wiejskich i domów kultury.

Mazowsze dla działkowców

Urząd może ubiegać się o środki na budowę, odbudowę, modernizację i remonty infrastruktury ogrodowej.

Mazowsze dla miejsc pamięci

Środki z programu można przeznaczyć między innymi na pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne.

Mazowsze dla zwierząt

Celem programu jest wsparcie finansowe gmin w ograniczaniu zjawiska bezdomności zwierząt.

Mazowsze dla straży pożarnych

Dofinansowanie na zakup samochodu dla jednostek OSP, a także na specjalistyczny sprzęt ratowniczy i umundurowanie bojowe dla strażaków.

Czytaj też: Presja ma sens – będą uliczki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *