Moje uwagi do projektu zmiany studium

Zgłosiłem dwie uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków, zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Żuromin. Wskazałem na dwie gminne lokalizacje – jedną pod farmę fotowoltaiczną, drugą pod biogazownię.

Działka po składowisku odpadów

Pierwsza uwaga dotyczy przeznaczenia terenu byłego składowiska odpadów w Brudnicach pod budowę farmy fotowoltaicznej. Zgodnie z decyzją z 28 grudnia 2015 roku dotyczącą zamknięcia składowiska, działki nie można zabudować przez okres 30 lat.

Burmistrz i radni nie mogą na kolejne lata zablokować możliwości rozwoju na nieruchomości gminnej.

Jedynym więc racjonalnym sposobem jej zagospodarowania, idąc doświadczeniem innych samorządów, jest stworzenie możliwości lokalizacji tam instalacji fotowoltaicznej.

O sprawie pisałem też w poście: Brudnice 2046

Biogazownia

Drugą uwagą, którą zgłosiłem do projektu zmiany studium jest możliwość budowy biogazowni na działce gminnej pod Olszewem. Biorąc pod uwagę rolniczy charakter żuromińskiej gminy i wiążące się z tym uciążliwości zapachowe, a także perspektywę dofinansowań budowy biogazowni, działka nr 613 w Olszewie jest optymalną lokalizacją na tego typu inwestycję.

biogazownia olszewo
Źródło: geoportal.gov.pl

Czytaj też: Biogazownie w Gminie i Mieście Żuromin

Odrzucone uwagi

Powyższe uwagi już raz składałem. Przy pierwszym podejściu uchwalania zmiany studium, zarówno Burmistrz, jak i radni, odrzucili je. W sierpniu 2022 roku Wojewoda stwierdził jednak nieważność przyjętej zmiany studium. Procedurę należało ponowić. Jak tym razem rozpatrzone zostaną moje uwagi dotyczące rozwoju OZE? Niebawem się okaże.

Uwagi do wyłożonego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków, zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Żuromin można składać do 31 stycznia 2023 roku.

Czytaj też: Wojewoda unieważnił studium Gminy Żuromin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *