Niech radni bronią żuromińskich szkół

Szykowane są zmiany w oświacie. Rząd chce między innymi, aby przedstawiciele kuratoriów mieli większy wpływ na powoływanie i odwoływanie dyrektorów. To jest ogracznienie uprawnień samorządów i autonomii szkół. Nasi radni powinni zabrać w tej sprawie głos.

Niszczenie samorządów

Gdy polityka “u góry” wkracza do samorządów, samorządowcy nie mogą milczeć. Wyraz tego dali ostatnio radni Sopotu. Przyjęli oni rezolucję dotyczącą obrony niezależności polskiego szkolnictwa. W ten sposób sprzeciwili się polityce Ministra Czarnka.

Przykład z radnych z Sopotu powinni wziąć radni żuromińskiego samorządu – Rady Miejskiej w Żurominie, ale też Rady Powiatu Żuromińskiego. Z naszej Gminy i z naszego Powiatu niech idzie sygnał, że szkoły powinny być wolne od wpływów politycznych. W samorządach jest siła. Pod warunkiem, że te nie milczą.

Rezolucja Rady Miasta Sopot

W swoim stanowisku radni z Sopotu wskaują między innymi:

Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje dać kuratorom oświaty – przedstawicielom
administracji centralnej – kompetencje do niemal swobodnego zawieszania bądź odwoływania
dyrektorów szkół! Według projektu ustawy to przedstawiciele kuratoriów będą mieli także
większość głosów w komisjach konkursowych wybierających dyrektorów. Zapowiadanych
zmian jest więcej, dotyczą również wymaganej zgody kuratora na prowadzone przez
organizacje pozarządowe zajęcia w szkołach, odbierając dyrektorom, nauczycielom i uczniom
oraz radom rodziców możliwość kształtowania oferty edukacyjnej (…) Apelujemy do Prezesa Rady Ministrów o zaprzestanie procedowania projektu ustawy o  zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Cała treść Rezolucji Rady Miasta Sopot.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *