Odmowa przyjęcia karty w czasie wyborów

Niebawem odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Wraz z nimi przeprowadzone zostanie też referendum. A co w przypadku, gdy nie chcemy wziąć udziału w jednym z tych głosowań?

Wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej

Państwowa Komisja Wyborcza określiła na tę okoliczność instrukcję. W przypadku gdy wyborca podczas odbioru kart do głosowania odmówi przyjęcia jednej albo dwóch z nich, wydający karty członek komisji w rubryce spisu wyborców „Uwagi” robi adnotację. Powinien wpisać właściwy wariant, np. „bez referendum”, czy „bez Senatu”. Przypilnujcie tego.

Bez zwrotu karty

Ważnym zapisem instrukcji jest też ten, który odnosi się do sytuacji, gdy potwierdzimy odbiór karty, a potem będziemy chcieli ją zwrócić. W takim przypadku komisja bezwzględnie odmawia jej przyjęcia.

Czytaj też: Nie wiesz gdzie głosować?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *