Pilne zadanie dla nowej władzy

Jednym z pierwszych pilnych wyzwań stojącym przed nową władzą samorządową w Gminie i Mieście Żuromin będzie poprawa poziomu recyklingu.

Poziom recyklingu

W 2022 roku poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych przez naszą gminę wyniósł 34,92%. Wymagany był 25%. Jednak w 2023 roku minimum wynosi już 35%. W 2024 roku wzrasta do 45%, a w 2025 roku do 55%.

Kary

Konsekwencją nieosiągnięcia przez gminy minimalnych poziomów recyklingu są kary finansowe. Przez ostatnie lata nie zrobiono nic, aby system odbioru odpadów komunalnych w Gminie i Mieście Żuromin usprawnić. Dotyczy to zarówno kwestii organizacyjnych, technicznych, ale też edukacyjnych. Od maja przyszłego roku nowa władza powinna podjąć szybkie działania. System odbioru odpadów musi być czytelny i przyjazny. A mieszkańcom trzeba ułatwić segregację.

Czytaj też: Niezwykła oferta Gminnej Spółki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *