Podsumowanie sesji

Radni po raz ostatni w tej kadencji głosowali nad udzieleniem Burmistrz wotum zaufania. Teraz czas na mieszkańców.

Teraz mieszkańcy

Najważniejszym głosowaniem nad wotum zaufania będą przyszłoroczne wybory samorządowe. Już w kwietniu mieszkańcy podejmą decyzję, czy powierzą obecnej Burmistrz władzę na trzecią kadencję, czy podziękują za 9 lat jej rządzenia. Zakładam bowiem, że Burmistrz weźmie udział w wyborach.

Jak zagłosowali radni

Na sesji absolutoryjnej w głosowaniu nad udzieleniem wotum zaufania dla Burmistrz, 9 radnych było za, a 5 wstrzymało się od głosu.

Czytaj też: Referendum w sprawie odwołania Burmistrz

 

Komentarz

  1. A podczas udzielania absolutorium 14 radnych na 14 obecnych głosowało za udzieleniem Niedopowiedzenia są tak POlitycznym mordem na prawdzie

    1. Dodam do tego, że na tej sesji odbyło się w sumie 15 głosowań. Daruję jednak sobie wypisywanie ich. Zainteresowanych odsyłam na portal posiedzenia.pl/gminazuromin. Niezaintersowanym tylko podam, że oprócz głosowania opisanego w poście, wszystkie 14 pozostałych zakończyło się jednogłośnym “za”.

  2. Przez całą kadencję radni wytykają burmistrz Goliat błędy i złe rządzenie a teraz głosują za nią? Dobrze zrozumiałam?

    1. Nie znam motywów, jakie kierowały radnymi podczas głosowania. Faktem jest, że 9 z nich poparło wczoraj działania Burmistrz. Faktem też jest, że wcześniej wielokrotnie podważali te działania. Wyborca faktycznie może się pogubić.

  3. Komuniści przeciwko Burmistrz a PSL za. Dziwne głosowanie. Pani burmistrz podczas ostatniej kampanii wyborczej zarzekała się że to już jej ostatnia kadencja. Chyba, że zmieni zdanie jak Tusk, który mówił, że do Brukseli w żadnym wypadku się nie wybiera, bo bycie polskim premierem jest dla niego stukrotnie ważniejsze niż potencjalne awanse europejskie.

  4. Jedno jest pewne. Największym przegranym jest pan R. Który nie potrafił okiełznać swoich żołnierzy. To na pewno jest nokaut na nim. W grę wchodzą interesy pani M. z burmistrz. Może być jeszcze gorzej na jesieni z progiem wyborczym. Dwie odmienne partie w koalicji to jakaś pomyłka. Jest to kanapowa kolalicja bez przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *