Polityka Rządu dzieli samorządowców i mieszkańców

Nieobiektywne i nietransparentne metody rozdzielania przez Rząd Zjednoczonej Prawicy pieniędzy publicznych dla samorządów skłócają społeczeństwo. Doświadczają tego również żuromińscy samorządowcy i mieszkańcy Chamska.

Sala gimnastyczna w Chamsku

Urząd Gminy i Miasta Żuromin wystąpił z wnioskiem do dofinansowanie w kwocie 1,5 mln zł budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chamsku. Pieniądze przyznawane przez Rząd, miały trafić do miejscowości popegeerowskich. Niestety – tak, jak w innych naborach w ostatnich latach – nie było żadnych mierzalnych kryteriów. Żuromiński samorząd otrzymał tylko 600 tys zł. To jeden z najniższych poziomów dofinansowań (40%) dla gmin w woj. mazowieckim. Część samorządów otrzymała pieniądze nawet na 100% wartości inwestycji.

Moim zdaniem

Oto, moje stanowisko w tej sprawie (opublikowane też na fanpage):

Miała być budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chamsku. Miało być na to 1,5 mln zł naszych pieniędzy od Rządu. Rząd dał tylko 600 tys zł. Niech będzie więc tyle, na ile dał. Niech będzie modernizacja lub rozbudowa sali. Tych pieniędzy nie wolno oddać! A o resztę kasy mieszkańcy Chamska powinni upomnieć się podczas wyborów parlamentarnych. Chyba, że wcześniej w okolicy pojawi się rządowy poseł, bądź posłanka.

Na sesji nadzwyczajnej radni nie wprowadzili do budżetu inwestycji budowy sali gimnastycznej. Niech więc na kolejnej wprowadzą jej modernizację lub rozbudowę. Nie Burmistrz i nie Radni są winni tego bałaganu, lecz Rząd, który niesprawiedliwie dzieli nasze pieniądze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.