Radni przejęli inicjatywę

W imieniu grupy radnych, Tomasz Budzich i Leszek Łuczkiewicz złożyli projekty uchwał o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Tym samym wyręczyli Burmistrz w tworzeniu dobrego klimatu dla inwestorów.

Podatki i miejsca pracy

Radni chcą, aby Urząd Gminy i Miasta Żuromin dokonał zmian w dokumentach planistycznych w zakresie rozszerzenia terenów przeznaczonych pod produkcję. Drugim elementem zmian ma być wprowadzenie nowych obszarów dla odnawialnych źródeł energii. W tym przypadku sprawa jest o tyle dziwna, że Burmistrz mogła to zrobić już teraz w ramach trwającej procedury zmian studium. Uznała jednak, że OZE nie są obecnie dla samorządu priorytetem. Otwarcie na inwestorów, to szansa na dodatkowe wpływy podatkowe dla samorządu oraz nowe miejsca pracy.

Wykonanie po stronie Urzędu

W poprzedniej kadencji nadzorowałem prace nad tworzeniem planów zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy, które miały uregulować kwestię inwestycji o uciążliwościach zapachowych. Wiem, ile potrzeba zaangażowania i codziennej współpracy z zespołem urbanistów. Prawda jest taka, że bez woli Burmistrz, sprawne i skuteczne przygotowanie dokumentów planistycznych nie uda się. Radni zrobili swoje. Wykonanie zadania jest po stronie Burmistrz. Trzymam kciuki. Niech zmiany zostaną wdrożone szybko i szeroko.

Czytaj też: Odnawialne źródła energii nie są priorytetem

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.