Sprawdzamy, jak jest

Sieć Obywatelska Watchdog Polska razem z Fundacją Gerere prowadzi portal – Sprawdzamy, jak jest. Celem projektu jest ocena, w jaki sposób udostępniane są dokumenty przez instytucje publiczne. W najnowszej kampanii nie zabrakło akcentu żuromińskiego.

Jawne spółki

Jawne spółki, to aktualna kampania prowadzona przez portal Sprawdzamy, jak jest. Dotyczy ona przejrzystości spółek odpowiedzialnych za jakość życia mieszkańców gminy. We wstępnych informacjach dotyczących kampanii czytamy: “Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w raporcie z 2015 r. stwierdziła, że spółki komunalne często muszą wybierać między zaspokajaniem potrzeb społecznych a koniecznością maksymalizacji zysków. To powoduje, że albo — mimo dobrego świadczenia usług — są oceniane jako nieefektywne, albo — kiedy skupiają się na zysku — odbywa się to kosztem potrzeb mieszkańców.”

Ankieta

W ramach kampanii Jawne spółki do spółek komunalnych w całym kraju wysłana została ankieta. Zawiera ona między innymi pytania, jakie dokumenty dotyczące spółki są publikowane w BIP lub na stronie www. Cześć pytań dotyczy także kwestii zarządzania majątkiem oraz finansów. Na podstawie zebranych wyników organizatorzy kampanii zaproponują wstępne rekomendacje dotyczące koniecznych zmian. Akcja ma również charakter edukacyjny.

Akcent żuromiński

Wśród badanych spółek gminnych z całego kraju znajduje się też gminna spółka Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. w Żurominie. W jaki sposób odpowiedział Zarząd na postawione pytania i jak wygląda jawność Spółki? W dużym skrócie – zdecydowana większość dokumentów nie jest upubliczniona online. Link do ankiety i odpowiedzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.