Sytuacja finansowa powiatu i sześciu gmin

Podczas Europejskiego Kongresu Samorządów przedstawiony został Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2021. Ranking przygotowała Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Ranking finansowy

Ranking podzielony jest na kategorie według wielkości samorządów. Oto, w jakiej kondycji finansowej (na 2021 rok) są gminy z powiatu żuromińskiego oraz powiat żuromiński.

Powiaty

W rankingu powiatów, na 314 powiatów w Polsce, powiat żuromiński znajduje się na 308 miejscu.

Gminy miejsko-wiejskie

W przypadku gmin miejsko-wiejskich, gdzie w Polsce jest ich 642, pozycje gmin z powiatu żuromińskiego w rankingu, to:

 • Gmina i Miasto Żuromin – 521,
 • Miasto i Gmina Lubowidz – 540,
 • Miasto i Gmina Bieżuń – 591.

Gminy wiejskie

W rankingu gmin wiejskich – 1533 w Polsce, gminy z powiatu żuromińskiego zajęły następujące miejsca:

 • Gmina Kuczbork-Osada – 1269,
 • Gmina Lutocin – 1449,
 • Gmina Siemiątkowo – 1514.

Metodologia

Ranking został skonstruowany na podstawie siedmiu wskaźników ekonomicznych:

 • udział dochodów własnych w dochodach ogółem;
 • relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem;
 • udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem;
 • obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
 • udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń;
 • relacja zobowiązań do dochodów ogółem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.