Co zawiera projekt ustawy odorowej?

Co zawiera projekt ustawy odorowej?

Media informują o projekcie ustawy odorowej. Dzięki uprzejmości Marka Budzicha – lokalnego działacza Lewicy, mogłem zapoznać się z treścią tego dokumentu. Jakie więc rozwiązania w kontekście uciążliwości zapachowych proponują lewicowi politycy i co wynika z nich dla mieszkańców powiatu żuromińskiego? Oto streszczenie projektu ustawy odorowej.

Będą konsultacje społeczne w sprawie ul. Lidzbarskiej i Warszawskiej

Będą konsultacje społeczne w sprawie ul. Lidzbarskiej i Warszawskiej

Wystąpiłem do Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin, a także radnych – Haliny Jarzynki i Czarka Ossowskiego z wnioskiem o rozważenie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie koncepcji przebudowy ulic: Lidzbarska i Warszawska w Żurominie. Na ostatniej sesji radna odniosła się do sprawy.

Będzie nowa ulica Lidzbarska

Będzie nowa ulica Lidzbarska

Na ostatniej sesji radni wprowadzili do budżetu nowe zadanie inwestycyjne – przebudowa ul. Lidzbarskiej w Żurominie. W tym roku ma być przygotowany projekt przebudowy wraz z infrastrukturą techniczną. Z pewnością do kompleksowego rozwiązania dla miasta brakuje jeszcze uwzględnienia przebudowy ul. Warszawskiej. Czy w związku z nową inwestycją w budżecie Gminy i Miasta Żuromin, mieszkańcy powinni brać udział w projektowaniu nowej ulicy Lidzbarskiej?