Co zawiera projekt ustawy odorowej?

Co zawiera projekt ustawy odorowej?

Media informują o projekcie ustawy odorowej. Dzięki uprzejmości Marka Budzicha – lokalnego działacza Lewicy, mogłem zapoznać się z treścią tego dokumentu. Jakie więc rozwiązania w kontekście uciążliwości zapachowych proponują lewicowi politycy i co wynika z nich dla mieszkańców powiatu żuromińskiego? Oto streszczenie projektu ustawy odorowej.