W Gminie potrzebna jest rada seniorów

Kończy się nabór wniosków w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022. Z tej możliwości wsparcia dla seniorów nie skorzysta niestety Urząd Gminy i Miasta Żuromin.

Pieniądze dla seniorów

Celem Instrumentu jest aktywizacja osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności poprzez polepszenie jakości życia mieszkańców w wieku senioralnym. Na ten cel gminom udzielona zostanie pomoc finansowa. Dotacja może wynieść do 80 % kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł. Warunek – w gminie musi być powołana rada seniorów. W Gminie i Mieście Żuromin takiej rady niestety nie ma.

Czas na realne działania

Na początku roku pisałem na blogu o potrzebie realizacji przez żuromiński samorząd polityki senioralnej. Na początek powinien powstać program wsparcia i aktywizacji seniorów. Musi on uwzględniać między innymi powołanie rady seniorów. Namawiam więc Burmistrz do realnego działania na rzecz najstarszych mieszkańców naszej Gminy. Namawiam też radnych.

Czytaj też: Żuromin dla seniora

Fundusze zewnętrzne

Problemy z budżetem Gminy i Miasta Żuromin są faktem. Dlatego też nie wolno pozwolić sobie na niekorzystanie z funduszy zewnętrznych. Burmistrz zaprzestała ubiegania się o coroczną dotację z programu Senior +, a o pieniądze z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów wnioskować nie może.

Czytaj też: Seniorzy kolejny rok bez dotacji

Rada seniorów

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, radę seniorów może powołać Rada Miejska. Rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Składa się ona z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.