Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR

Uruchomione zostało wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR. Mieszkańcy naszej Gminy zwrócili się do mnie z prośbą o zweryfikowanie stawianych przed nimi przez Urząd Gminy i Miasta Żuromin wymagań.

Urząd Gminy i Miasta Żuromin poinformował o konieczności przedłożenia dokumentów poświadczających złożone przez mieszkańców oświadczenia. W swoim komunikacie Urząd wskazał między innymi, iż:

W przypadku niedostarczenia ww. dokumentów we wskazanym terminie złożone oświadczenia mogą zostać odrzucone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako nie spełniające wymagań formalnych, w związku z czym uczeń nie będzie miał możliwości otrzymania sprzętu komputerowego.

Tymczasem w pytaniach i odpowiedziach opracowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa znajduje się następująca informacja:

Jak Gmina ma sprawdzić czy krewny/a w linii prostej faktycznie pracował/a w PPGR?
Gmina w celu potwierdzenia poprawności danych w oświadczeniu może korzystać z informacji uzyskanych z KOWR oraz innych danych i rejestrów państwowych znajdujących się w jej zasobach lub na podstawie dokumentów przedłożonych przez składającego oświadczenie.

Czy istnieje obowiązek przedkładania potwierdzeń, że dana osoba pracowała w PPGR?
Gmina takiego oświadczenia może wymagać ale jednocześnie brak takiego dokumentu nie powinien wykluczyć danej osoby z ubiegania się o sprzęt.

Czy gmina może pozytywnie zweryfikować oświadczenie osoby, która nie dołączą dokumentów potwierdzających zatrudnienie krewnego w PPGR i gmina nie mamy dostępu do takich danych?
Tak. Decyzja o przesłankach do kwalifikacji wskazanych osób do wsparcia leży w kompetencjach gminy.

Z powyższego wynika, że to na Gminie ciąży obowiązek zweryfikowania oświadczeń złożonych przez mieszkańców. Dodatkowo, jeśli Gmina natrafi na obiektywne przeszkody uniemożliwiające im zweryfikowanie w terminie do 16 grudnia br. wszystkich złożonych wniosków, może wnioskować o przesunięcie terminu dostarczenia do Centrum Projektów Cyfrowa Polska zweryfikowanych dokumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *