Wyłożenie planów zagospodarowania przestrzennego

Długo to trwało. Burmistrz na finiszu kadencji wykłada projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

43 miesiące przygotowywań

Jeden z projektów, który dotyczy kilkunastu obszarów wiejskich Gminy Żuromin, przygotowywany był aż 3,5 roku. Drugi projekt, to teren usługowo-produkcyjny w mieście Żuromin. Do obu planów zagospodarowania przestrzennego wyłożona przedstawiona zostanie też do prognoza oddziaływania na środowisko.

Terminy

Projekty wyłożone będą do publicznego wglądu w dniach od 14 lutego do 7 marca w pokoju nr 16 w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin. Mieszkańcy mogą wnosić uwagi do 22 marca. Możliwa jest forma pisemna, ustna i za pomocą poczty elektronicznej na adres ugimz@zuromin.info.

Czytaj też: Końca nie widać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *