Wyłożenie projektu studium na ostatnią chwilę

Rada Miejska przystąpiła do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Żuromin już dwa lata temu. Burmistrz dopiero teraz, na ostatnią chwilę, przygotowała projekt i ogłosiła jego wyłożenie do publicznego wglądu.

Uwagi do studium

Projekt studium będzie dostępny dla mieszkańców od 18 maja do 8 czerwca w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Żuromin w pokoju nr 16. Uwagi możecie składać do 29 czerwca w formie pisemnej, a także wysyłać je mailem na adres sekretariat@zuromin.info. Jest też możliwość ustnego zgłaszania do protokołu.

Czytaj też: Koniec z nowymi terenami pod zabudowę

Dyskusja publiczna

6 czerwca o godzinie 13.00 w Urzędzie odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian studium rozwiązaniami. Do Waszej dyspozycji, oprócz urzędników, będą też autorzy dokumentu.

Czytaj też: Wybiórcze konsultacje

Rzutem na taśmę

Urząd wielokrotnie informował radnych, że studium musi być uchwalone do końca czerwca. Wiąże się to z tym, że w życie wchodzą zapisy “wiatrakowe”, które uniemożliwiłyby mieszkańcom Dąbrowy i Wiadrowa remont, budowę i przebudowę budynków. Przez wiele miesięcy nie działo się nic. Dopiero, im bliżej godziny zero, planowanie przestrzenne ruszyło na wariata. Burmistrz przeprowadziła procedurę rzutem na taśmę. Czasu na rzetelne i spokojne przedyskutowanie projektu studium wraz z uwagami mieszkańców nie będzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.