Żuromińska oczyszczalnia w KPOŚK

Rząd przyjął aktualizację Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Na realizację inwestycji zlokalizowanych w 1524 aglomeracjach przewidziano 28,7 mld zł. Oto, jak w KPOŚK ujęta została oczyszczalnia w Żurominie.

Oficjalna informacja o oczyszczalni

Co jakiś czas władze Żuromińskich Zakładów Komunalnych przekazują informacje o zaawansowaniu prac nad modernizacją oczyszczalni. Odnoszę wrażenie, że są one nieczytelne, niespójne i co chwila uzupełniane. A przetargu ciągle nie ma. Jak wygląda oficjalna informacja wynikająca z KPOŚK, w którym znajduje się także oczyszczalnia w Żurominie?

Dane z wykazu niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych

nazwa projektu:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żurominie wraz z karbonizacją hydrotermalną osadów oraz infrastrukturą kanalizacji zewnętrznej

termin rozpoczęcia prac inwestycyjnych:

01.04.2022

termin zakończenia inwestycji:

31.12.2026

nakłady inwestycyjne ogółem niezbędne do realizacji inwestycji:

31 mln zł

środki własne:

7 mln

fundusze ekologiczne (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej):

24 mln zł

fundusze zagraniczne:

0 zł

kredyty i pożyczki krajowe, w tym bankowe:

0 zł

inne źródła finansowania:

0 zł.

dokument stanowiący podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji:

brak

Czytaj też: Podwyżka wody i ścieków

Pieniądze na oczyszczalnie

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych przewiduje wybudowanie 60 nowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie 978 innych inwestycji w istniejących oczyszczalniach. Dokument umożliwia ubieganie się o dofinansowanie inwestycji w ramach środków finansowych przeznaczonych na gospodarkę ściekową, w tym pochodzących ze środków unijnych na lata 2021-2027.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.