Czas na nasze pomysły

Czego brakuje w Gminie i Mieście Żuromin? Do 19 września możemy składać pomysły do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Oto przypomnienie zasad.

Zgłaszanie zadań

Propozycję zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy i Miasta Żuromin. Formularz wraz podpisami przynajmniej 10 mieszkańców popierających zgłaszany pomysł składamy do 19 września. Koszt realizacji zgłoszonego zadania nie może przekroczyć 115 tysięcy złotych.

Czytaj też: Namiastka Zielonego Żuromina

Weryfikacja

Komisja powołana przez Burmistrz zweryfikuje zgłoszone zadania pod względem zgodności z dokumentami planistycznymi, możliwości realizacji i rzeczywistego kosztu.

Głosowanie

Głosowanie ruszy od 24 października. Swój głos na wybrane zadanie możemy oddać w punkcie głosowania w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin lub z wykorzystaniem elektronicznej platformy do głosowania. Jest też możliwość przesłania karty do głosowania drogą pocztową na adres Urzędu.

Wyniki głosowania

Do realizacji przyjęte zostaną te wybrane zadania, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski. Wyniki głosowania ogłoszone zostaną do 8 listopada.

 

Liczba komentarzy: 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *